Search
Close this search box.

ИМПРЕСУМ

Главен и одговорен уредник

Весна Коловска

Координатор на содржини

Игор Мицевски – Институт РЕСИС

Новинари

Тони Ајтовски
Викторија Димитрова Јованова
Ване Трајков
Зоран Ѓорѓиев

Граѓански активисти

Енисе Демирова – Здружение на Роми Черења – Штип
Зоран Биковски – ГО „Жена“ Делчево
Златица Влахова – Здружение на слепи лица на град Штип
Родне Деолска – ЗГ Регионален центар за застапување Делчево
Денис Ампев – Гласен текстилец
Надица Маџирова – Полимат 13 Богданци
Зујца Газепова – Женска Акција Радовиш
Марија Танушева – Организација на жени Струмица
Љубе Лазаревски – Мобилност Струмица
Катерина Давчева – Скај Плус Струмица
Петар Јанчев – РЦОР Гевгелија
Кирил Ѓорѓиев
Никол Клесова – Новус Струмица

Контакт адреса:

office@lokalaktiv.mk

УПАТСТВО ЗА ПРИСТАП ДО АУДИО ЧИТАЧ НА ВЕБ ПРЕЛИСТУВАЧОТ MICROSOFT EDGE