Search
Close this search box.

Комисиите за еднакви можности за жените и мажите во општините не функционираат: се тврди ново истражување на група локални граѓански организации

Неколку граѓански организации од Струмица, Свети Николе, Куманово и Дебар, објавија истражување во кое заклучуваат дека Комисиите за еднакви можности на мажите и жените во Општините во текот на 2022 година се состанувале многу ретко или воопшто не одржувале состаноци.

Граѓанските организации бараат Комисијата за еднакви можности за мажите и жените да отвори канали на комуникација со другите комисии во рамки на Советите на општините. 

Според анализата, во Комисиите во овие општини има 60% жени, а голем дел и се раководени од жени. Сепак, Комисиите на Куманово и Свети Николе, не одржале ниту една седница, а сите анализирани комисии не ги објавувале извештаите и записниците од одржаните седници.

„Општина Куманово не предвидела ниту еден денар од буџетот за намалување на родовиот јаз, а ниту една од комисиите нема податоци за степенот на реализација на програмата за еднакви можности во рамките на нивната општина. Членовите на комисиите сметаат дека им е потребна дополнителна едукација за родово одговорно буџетирање“ – се вели во дел од анализата.

Слична е состојбата и во други општини кои не се опфатени во оваа анализа. На пример комисијата во Кочани од своето создавање имала само три средби, од кои последната е направена пред една година. Во Штип во 2022, пак, беше организиран само марш за борба против родово базирано насилство, а тој настан беше иницијатива на локални невладини организации.

Во студијата за работата на Комисиите за еднакви можности за жените и мажите во општините се бара да се воспостави механизам за соработка и консултации на Комисиите со граѓански организации и експерти кои работат во областа на родовата рамноправност и да користат нивни истражувања во процесите на планирање и спроведување на политиките. 

Во студијата предводена од НВО Инфоцентарот, во која учествуваат Организација на жени – Струмица, Граѓанска иницијатива на жени од Свети Николе, здружението „Мајка“ од Куманово и здружението „Радика Де“ од Дебар, се бара Комисиите за еднакви можности при Советите на општините да одржуваат редовни месечни состаноци за набљудување и оценка на мерките во областа на родовата еднаквост и транспарентност во работењето на Комисиите преку јавно објавување на записниците од одржаните седници.

Истражувањето е спроведено во септември и октомври 2022 година, а го анализира работењето на комисиите во периодот од декември 2021 до август 2022 година.

Целосната анализа може да се најде на следниот линк. 

Сподели

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

УПАТСТВО ЗА ПРИСТАП ДО АУДИО ЧИТАЧ НА ВЕБ ПРЕЛИСТУВАЧОТ MICROSOFT EDGE